Biografie

Afkomstig uit de streek van Doornik ben ik opgegroeid in een landelijke omgeving in een familie waar de taal van Voltaire en die van Vondel naast elkaar gehanteerd werden. Deze bodem bood mij de gelegenheid om een gevoel van vriendschap, solidariteit en rechtvaardigheid te koesteren. Door aan de UCL(ouvain) rechten te gaan studeren, heb ik een droom waargemaakt. Na het behalen van dat diploma heb ik de lerarenopleiding secundair onderwijs gevolgd. Tegelijkertijd behaalde ik de titel van beëdigd vertaler en tolk in de Nederlandse taal. Toen besloot ik onderzoek en onderwijs aan de universiteit te combineren, waar ik als assistente werkte en mijn doctoraat voltooide. Hoewel ik me bewust was van de complexiteit van de vele taken die met deze status gepaard gaan, was ik ervan overtuigd dat met name de universiteit het vermogen heeft om mensen de gelegenheid te geven om zichzelf te ontwikkelen, door liefde voor kennis te koesteren en vertrouwen te stellen in het uniek zijn van mensen.

In deze context zet ik me in voor de concrete vragen die aan bod komen in het (bio)medisch recht, het personen- en familierecht, de burgerlijke aansprakelijkheid, het strafrecht en de ethiek. Deze onderwerpen hebben allemaal betrekking op vele kritische en essentiële facetten van de mens. 

Mijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich o.a. toe op het begin van het leven (medisch geassisteerde voortplanting, draagmoederschap), de rechten van de patiënt, de bescherming van de kwetsbare persoon, het onderzoek (op in vitro embryo’s en op de mens), orgaanuitname en -transplantatie, het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal, het levenseinde (palliatieve zorg, euthanasie), het gebruik van nieuwe technologieën (telegeneeskunde, gevolgen van kunstmatige intelligentie), privacy (elektronisch dossier, verwerking van persoonsgegevens), kwaliteit van de gezondheidszorg, strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid, schadevergoeding als gevolg van gezondheidszorg, bemiddeling in de gezondheidszorg…

Door de vooruitgang van de biologie en de biotechnologie is de geneeskunde ingrijpend veranderd. Vandaag de dag wordt ze opgevat als een echte biogeneeskunde die meer dan ooit aanwezig is in het leven van individu’s en van de samenleving. Dit roept niet alleen ethische en deontologische vragen op, maar heeft ook betrekking op de fundamentele rechten van de mens. 

Aangezien ik me met deze verschillende aspecten wilde bezighouden, heb ik in 2005 aan de UCLouvain het ‘Centre de droit médical et biomédical’ opgericht. Dit werd mogelijk gemaakt door een wetenschappelijk fonds (MIS-mandaat) van het F.R.S.-FNRS. Het centrum bestaat uit een team van gemotiveerde onderzoekers.

De kritische reflectie die ik heb ontwikkeld, staat eveneens centraal in mijn huidige functie als decaan van de Faculté de droit et de criminologie, net zoals dat ook het geval was toen ik voorzitter was van het Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques. Die reflectie staat ook hoog in het vaandel in mijn andere mandaten aan de UCLouvain, binnen het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, UNICEF België of in het kader van externe wetenschappelijke raden.

Tot slot wil ik graag twee citaten met u delen die mij erg aanspreken. Het ene is van Académicien François Cheng, het andere van psychiater Christophe André:

“Sinds enige tijd was ik me ervan bewust dat de waarheden van het leven minder in ideeën dan in wezens besloten liggen. Ideeën zijn belangrijk, maar ze drogen op als ze niet effectief door mensen worden beleefd” (François Cheng) (vrije vertaling).

“(…) wat zin geeft aan ons leven, is het ondernemen van acties die ons verbinden met anderen: handelen met anderen, handelen voor anderen… Teamwerk geeft zin, altruïsme geeft zin. En ze baren geluk” (Christophe André) (vrije vertaling).

Huidige functies

Vorige functies aan de UCLouvain

2009-2015 Lid Conseil de recherche
2011-2015

Vertegenwoordigster

Bureau du Corps Académique (CORA)
2015-2017

Voorzitster

Commission Doctorale de Domaine « Sciences juridiques »
2007-2013

Hoogleraar

UCLouvain
1999-2007

Docente

UCLouvain
1997-1999

Gastdocente

UCLouvain
1988-1997

Assistente

Faculté de droit et de criminologie

Andere functies in België

2012-

Gewoon lid

Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Classe Technologie et Société
2018-

Gasthoogleraar

KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
2008-

Gastspreker

Collège Belgique
2014-2020

Voorzitster / Vicevoorzitster

Comité consultatif de Bioéthique de Belgique
2011-

Voorzitster

Comité de gestion du Fonds des accidents médicaux
2015-

Lid van de Raad van bestuur

UNICEF Belgique
2010-2017 Lid Commission « Sciences of Law and Criminology », Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
1997-1999

Advocaat-stagiair

Cabinet Janson, Baugniet et Associés
1986-1994

Beëdigd vertaler en tolk

Zelfstandige

Internationale functies